Prawa i obowiązki rowerzystów w ruchu drogowym

Prawo nakładana każdego użytkownika dróg publicznych określone obowiązki i nadaje mu pewne prawa. Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w Polsce zabezpiecza w maksymalny możliwy sposób uczestników ruchu od nieszczęśliwych zdarzeń, jeśli wszystkie strony postępują zgodnie z jego duchem. Pamiętaj więc, że wiele zależy w tym względzie od Ciebie samego.

Miejsce rowerzysty na drodze

Najbezpieczniejszym miejscem dla rowerzysty w trakcie korzystania z dróg publicznych jest prawe pobocze. Wynika to tak z ogólnej zasady ruchu prawostronnego, która nakazuje trzymanie się prawej krawędzi drogi, jak też zostało wyrażone expressis verbis w artykule 16 kodeksu ruchu drogowego. Zjazd w kierunku środka jezdni możliwy jest wyłącznie w sytuacji skręcania lub wtedy, gdy pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Od wielu lat w Polsce tworzone są drogi dla rowerów, i to nimi, o ile są dostępne, powinni poruszać się rowerzyści. Możliwe jest również używanie do jazdy chodników, ale tylko wtedy, gdy jest zła pogoda, gdy jazda odbywa się z dzieckiem do 10 roku życia, lub wtedy, gdy łącznie występują trzy warunki: chodnik ma co najmniej 2 m szerokości, ruch na drodze odbywa się z prędkością przekraczającą 50 km/h i nie ma wyodrębnionych dróg dla rowerów.

Rowerzyści na rowerze

Czy możemy jechać koło siebie?

Tak, ale pod pewnymi dwoma warunkami. Jak stanowi art. 33 KRD, jazda rowerów obok siebie jest dozwolona tylko wtedy, gdy nie stanowi przeszkody dla innych użytkowników drogi oraz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. O ile więc na drogach gminnych czy polnych jazda taka nie będzie problemem, lepiej unikać jej podczas przemieszczania się ruchliwymi trasami, jakich wiele na Podkarpaciu.

Inne obowiązki

Oczywiście powinieneś pamiętać o zestawie obowiązkowych elementów wyposażenia – świateł i odblasków, posiadaniu przynajmniej jednego sprawnego hamulca i sygnału ostrzegawczego. Absolutnym i kluczowym obowiązkiem jest także zachowanie ostrożności w poruszaniu się, a szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i podczas wszelkich manewrów.

Prawa rowerzysty

Na początku zaznaczmy – to, że prawo stanowi o naszym prawie do czegoś, nie znaczy jeszcze, że możemy wykonywać te czynności nieostrożnie i bez namysłu. Dążąc do ochrony pozbawionych osłony karoserii i systemów bezpieczeństwa użytkowników ruchu – pieszych i rowerzystów – prawo nakazuje kierowcom udzielanie im pierwszeństwa na przejściach dla pieszych i podczas przekraczania ciągów dróg rowerowych i chodników. Nie oznacza to jednak, że rowerzysta ma prawo wtargnąć na przejście lub przejazd bez zachowania koniecznej ostrożności. Jest to bowiem sytuacja groźna i o potencjalnie tragicznych skutkach. Kierowca może bowiem zagapić się, nie dostrzec rowerzysty na skutek różnych przyczyn czy w jakikolwiek inny sposób doprowadzić do zderzenia. W tej sytuacji prawo do pierwszeństwa niewiele znaczy, bez ostrożności ze strony rowerzysty.

 

Poruszając się po drodze, stosuj zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg. Z pewnością nikt nie chce skrzywdzić Cię celowo, ale wypadki zdarzają się codziennie. Warto, zachowując życzliwość do kierowców i pieszych, zadbać o bezpieczny powrót wszystkich do domów.

Inne artykuły