Zapomniana zapora w cieniu Soliny

Zapora w Myczkowcach

Zdecydowanie mniej znaną zaporą wodną z terenu Bieszczad jest obiekt w Myczkowcach. Powstawała ona przez wiele lat. Roboty rozpoczęto w 1920 roku i dokończono 40 lat później. Obiekt ma długość 386 m i wysokość 17,5 m, działa tam elektrownia wodna typu przepływowo-wyrównawczego. Zbiornik wodny utworzony przez zaporę zawiera 11 mln m3 wody. Warto zauważyć, że w trakcie budowy odkryto pozostałości osadnictwa średniowiecznego, a same Myczkowce założono w 1376 roku.

Zapora w Myczkowcach  Zapomniana zapora w cieniu Soliny

Inne atrakcje w okolicy