Bukowiec – nieistniejąca wieś o bogatej historii

Asfaltowa droga wśród krzewów i drzew z widoczną panoramą wzgórz leśnych i zieloną tabliczką informacyjną po prawej stronie

Bukowiec

Wieś założona prawdopodobnie w XV wieku, zniszczona w czasie wojen północnych, odbudowana i uprzemysłowiona w następnych stuleciach, by w końcu zostać doszczętnie spalona w ramach Akcji „Wisła”. Bukowiec jest doskonałym przykładem na to, jak bogate było wiejskie życie. Poza ruinami obiektów sakralnych i cmentarzami, w tym małym cmentarzem wojennym z lat 1914-1915, znaleźć tu można pozostałości po potaszarni – zakładzie produkcji węglanu potasu, beczkarni – zakładzie produkcji beczek, a także nasypów kolejek wąskotorowych oraz tamy na rzece Halicz.

Inne atrakcje w okolicy