Odbudowany zabytek - cerkiew w Komańczy

Prawosławna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy

Oryginalny budynek wzniesiono w pierwszych latach XIX wieku na miejscu spalonej poprzedniej świątyni. Posiadał on cechy typowe dla greckokatolickiej architektury sakralnej – dwuspadowy dach, kopuły oraz ikonostas z ok. 1835 roku. Na skutek delegalizacji wyznania w roku 1961, w późniejszych latach służyła wyznawcom prawosławia. W 2006 roku cerkiew spłonęła, ale do 2010 roku została odbudowana, razem z większością wyposażenia, w tym ikonostasem. Świątynia ma konstrukcję zrębową, obszerną nawę i babiniec, ośmiościenne kopuły oraz ocaloną z pożaru dzwonnicę bramową.

Drewniana cerkiew ze strzelistymi wieżyczkami na dachu i drewnianym budynkiem dzwonnicy po prawej stronie
Ołtarz drewnianej cerkwi z ikonostasem, wiszącym, kryształowym żyrandolem i drewnianymi ławkami po bokach

Inne atrakcje w okolicy