Cerkiew w Paszowej - przykład architekruty greckokatolickiej

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy w Paszowej

Świątynia greckokatolicka, wybudowana w ostatnich latach XVIII wieku. Podzieliła los wielu sobie podobnych, które zmieniono w cerkwie prawosławne i kościoły rzymskokatolickie na mocy decyzji politycznych podjętych w latach 50. XX wieku przez ówczesne władze polskie. Cechy architektoniczne i wystrój świadczą jednak o jej przeszłości. Budynek ma konstrukcję zrębową i jest funkcjonalnie podzielony na trzy części, każda zwieńczona małą kopułą w kształcie cebuli. Wewnątrz znajduje się bogato ozdobiony ikonostas i polichromie na ścianach.

Drewniana cerkiew wśród wysokich drzew i dużego, drewnianego krzyża
Ścieżka z kostki brukowej i wejście do drewnianej cerkwi wśród wysokich drzew i dużego, drewnianego krzyża

Inne atrakcje w okolicy