Cerkiew w stylu łemkowskim

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Jałowem

Jak wiele podobnych obiektów, także ta świątynia jest obecnie rzymskokatolicka. W przeciwieństwie do byłej cerkwi w Górzance, w tutejszej świątyni dokonano zmian, usuwając ikonostas. Jego fragmenty wciąż można jednak podziwiać, gdyż stanowią boczne ołtarze. Sam budynek odnowiono, zachowując jego oryginalną formę z 1903 roku, włącznie z kopułami na dachu każdego z trzech elementów funkcjonalnych: babińca, nawy głównej i prezbiterium z zakrystią. Przed głównym wejściem znajduje się murowana dzwonnica bramowa, a na cmentarzu kilka nagrobków z początku XX wieku, w tym murowana kaplica grobowa właścicielki wsi – Anny Nowosielskiej.

Drewniana cerkiew z jasnym dachem obok dużego, rozłożystego drzewa
Drewniana cerkiew z jasnym dachem na ośnieżonym wzgórzu, do którego prowadzą drewniane schody

Inne atrakcje w okolicy