XIV-wieczna cerkiew obronna

Cerkiew obronna pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Tak jak architektura romańskich kościołów miała walor obronny, tak na niepewnych terenach również cerkwie prawosławne mogły pełnić funkcję umocnionych punktów dla obrony ludności i mienia. Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej jest przykładem takiego typu architektury sakralnej, jednocześnie będąc prawdopodobnie najstarszą istniejącą cerkwią w Polsce. Powstała najpóźniej na przełomie XIV i XV wieku, przy czym najstarszą część stanowi prezbiterium oddzielone murowanym ikonostasem od nawy głównej. Okna wykonano jako otwory strzelnicze, a wieża dawała dobry ogląd najbliższego otoczenia. Mur kamienny dookoła i posadowienie świątyni na wyniesieniu również wzmacniają zdolności obronne. Wewnątrz znajdują się liczne polichromie oraz przykłady wandalizmu z XVI wieku – napisy wyryte w ścianie. Obecnie nie jest ona używana kultowo, ale stanowi własność Kościoła greckokatolickiego.

Biały kościół za wysokimi drzewami

Inne atrakcje w okolicy