Ostoja górskiej przyrody w gminie Lutowiska

Rezerwat leśny Hulskie im. Stefana Myczkowskiego

Obszar rezerwatu chroni blisko 200 ha lasów górskich i podgórskich na zboczach Otrytu, jednego z pasm tworzących Bieszczady. Nazwa została zaczerpnięta od szczytu Hulskie (846 m. n.p.m.). Jest to prawdziwa ostoja dzikiej przyrody niskich gór – lasy bukowe i jodłowe są habitatem nie tylko żmij, rysiów i żbików, ale też wilków i niedźwiedzi brunatnych. Z ptactwa obecne są orły i orliki. Zwierzęta te z zasady trzymają się z dala od ludzi, ale czasem można je dostrzec w oddali. Dociekliwi zauważą również warstwy fliszu karpackiego, z których zbudowany jest masyw Otrytu.

Drewniane tablice edukacyjno-informacyjne i kamieniem pamiątkowym na tle drzew
Widok na tablice edukacyjno-informacyjne zza drewnianego ogrodzenia

Inne atrakcje w okolicy