Mało znane miejsce w okolicach Jeziora Solińskiego

Rezerwat leśno-krajobrazowy Sine Wiry

Chronione w rezerwacie środowisko naturalne rzeki Wetliny zapewnia wgląd w krajobrazy i funkcjonowanie ekosystemu górskiego potoku. Żwawy nurt szuka sobie drogi między głazami i spada z przełomów skalnych. Na obydwu brzegach rozciąga się las bukowo-jodłowy, typowy dla Bieszczad. Łatwy szlak i dobrze dobrane punkty widokowe pozwalają cieszyć się spacerem i pięknymi widokami lasu schodzącego ze zboczy Bukowinki i Połomy. Na terenie rezerwatu istnieją też pozostałości kilku nieistniejących dziś wsi.

Mężczyzna z czarnym plecakiem i w czerwonej czapce stojący na kamieniu w rzece na tle drzew
Wzburzony nurt rzeki uderzający o kamienie

Inne atrakcje w okolicy