Kamieniste stoki Gołoborza

Rezerwat Gołoborze w Huczwicach

Gołoborze jest określeniem na stoki, które nie są porośnięte lasem lecz pokryte kamieniami. Taką właśnie formację przyrodniczą chroni rezerwat w Huczwicach. Obejmuje on 12 ha stoku niewielkiego wzniesienia, pokrytego skałami, powoli zarastającego roślinnością. Kamienie, czasem w formie dużych bloków, które zaściełają stok to piaskowce charakterystyczne dla Bieszczad. Poza gołoborzem znajdują się tu także źródła mineralne. Dodatkowo podziwiać tu można bogatą florę boru jodłowo-świerkowego.

Drewniana tablica edukacyjno-informacyjna z daszkiem na tle lasu
Drewniane, strome schody z balustradą z belek po prawej stronie, prowadzące w górę po zaśnieżonym zboczu wśród drzew iglastych

Inne atrakcje w okolicy