Barokowy blask kontrreformacji

Kościół pw. św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej

Późnobarokowy kościół w Tyrawie Wołoskiej zbudowany w 1. poł, XVIII wieku, pod koniec tego stulecia znajdował się już w tak złym stanie, że nie został poświęcony. Dopiero remonty przeprowadzone w XX wieku przywróciły mu pierwotny blask. Główny, wyraźnie barokowy ołtarz z 1750 roku z kolumnami i figurami świętych góruje w półkolistym prezbiterium. Natomiast nawa główna z ołtarzami bocznymi i amboną zamknięta jest sklepieniem krzyżowym. Pod oknami biegnie szeroki, ozdobny gzyms, a na zewnątrz znajduje dzwonnica i murowana kaplica grobowa rodziny Krajewskich.

Szerokie, kamienne schody prowadzące do wejścia dużego, białego kościoła z trójkątną fasadą

Inne atrakcje w okolicy