Pamiątka po mniejszości żydowskiej

Kirkut w Baligrodzie

Cmentarz żydowski założono w XVIII wieku. Był miejscem pochówku Żydów z Baligrodu i okolic, których liczba ustawicznie rosła – od 144 w 1764 roku do 2484 osób na początku XX wieku. Na nekropolii znajduje się 200 nagrobków, które ocalały z czasów okupacji. Dopiero niedawno rozpoczęły się prace nad przywróceniem im właściwego stanu. Odnowione macewy, w większości z piaskowca, stanowią małe dzieła sztuki kamieniarskiej. Wśród nich najciekawszy jest nagrobek tumbowy (sarkofagowy) z 1730 roku.

Stare, kamienne płyty nagrobne wśród liści, drzew i śniegu
Stare, kamienne płyty nagrobne wśród liści, drzew i śniegu

Inne atrakcje w okolicy