Cerkiew z bogatą historią

Nie jest znana data powstania świątyni greckokatolickiej w Zwierzyniu, ale ocenia się, że mogła zostać wzniesiona nawet w XVII wieku. W  1. poł. XIX wieku nie była używana z powodu zniszczeń - , dopiero w 1844 roku przywrócono jej dawną funkcję. Ponownie ucierpiała w latach 1944-1947, kiedy w trakcie walk z partyzantką ukraińską została zdewastowana i okradziona. Pomimo przejęcia jej przez Kościół Rzymskokatolicki, pozostawiono częściowo podział wnętrza z ikonostastem oraz wyraźnie oddzielonymi od nawy głównej babińcem i prezbiterium. Przed wejściem głównym znajduje się też brama z kamienia z figurami świętych.Nie jest znana data powstania świątyni greckokatolickiej w Zwierzyniu, ale ocenia się, że mogła zostać wzniesiona nawet w XVII wieku. W pierwszej 1. pPoł.owie XIX wieku nie była używana na skutekz powodu zniszczeń - , dopiero w 1844 roku przywrócono jej dawną funkcję. Ponownie ucierpiała w latach 1944-1947, kiedy w trakcie walk z partyzantką ukraińską została zdewastowana i okradziona. Pomimo przejęcia jej przez Kościół Rzymskokatolicki, pozostawiono częściowo podział wnętrza z ikonostastem orazi wyraźnie oddzielonymi od nawy głównej babińcem i prezbiterium. Przed wejściem głównym znajduje się też brama z kamienia z figurami świętych.

Dawna murowana greckokatolicka cerkiew w zwierzyniu

Inne atrakcje w okolicy