Dzieło mistrzów rusińskich

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Leszczowatem

Charakterystyczny obiekt łatwo rozpoznać już z daleka. Duża cebulasta kopuła na wysokim bębnie nad skrzyżowaniem naw oraz mniejsze kopuły nad krańcami dachu wyraźnie wskazują na prawosławną genezę współczesnego kościoła rzymskokatolickiego. Cerkiew zbudowana została w 1922 roku przez specjalistów z okolic Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie), którzy wyremontowali też stojącą obok dzwonnicę. Wnętrze, pomimo adaptacji wyznaniowej, zachowało cerkiewny charakter z elementami ikonostasu oraz ołtarzem głównym z cyborium – baldachimem w kształcie kopuły, jak również bogatymi polichromiami w duchu ukraińskiego historyzmu.

Drewniana cerkiew z szarym dachem otoczona płotem z cmentarzem w tle

Inne atrakcje w okolicy