Zabytkowa zabudowa na głównym placu Jaślisk

Rynek w Jaśliskach

Główny plac Jaślisk został wytyczony w XIV wieku, w trakcie lokacji miasta przez Kazimierza Wielkiego i ponownie pod koniec XV wieku po zniszczeniu miejscowości w najeździe wojsk Macieja Korwina. Od XV wieku do lat 80. XX wieku na środku płyty znajdował się się ratusz, a jego miejsce zajął obecny budynek władz. Najbardziej interesującym elementem rynku jest zabytkowa zabudowa drewniana pierzei zachowana na drodze do kościoła parafialnego. W części są to budynki pożydowskie, w których do II wojny światowej kwitł drobny handel i usługi. Domy te zachowały podcienia charakterystyczne dla zabudowy rynków galicyjskich w XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na wysunięcie kościoła poza obręb placu, typowe w miastach średniowiecznych.

Rynek w Jaśliskach

Inne atrakcje w okolicy