Ochrona krajobrazu Karpat

Magurski Park Narodowy

Jeden z najmłodszych polskich parków narodowych, utworzony w 1995 roku, chroni ekologicznie i krajobrazowo cenne obszary Beskidu Niskiego, dorzecza Wisłoki i Magurę Wątkowską, Obejmuje ścisłą ochroną niemal 2,5 tys. ha w strefie przejściowej pomiędzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. Krajobraz niskich gór, z których najwyższa – Wątkowa – ma 846 m. n.p.m., daje schronienie licznym gatunkom roślin i zwierząt, w tym niedźwiedziom, łosiom, wilkom, rysiom, żbikom, myszołowom, orlikom, krogulcom, orłom, bocianom, czy gadom i płazom. W czystych wodach górnego dorzecza Wisłoki żyją też rzadkie gatunki ryb. Na terenie parku znajduje się także wiele zabytków etnograficznych, a dla turystów wytyczono 12 szlaków i 8 ścieżek o różnym poziomie trudności.

Leśny wodospad na tle jesiennych drzew
Drewniana tablica informacyjna z daszkiem obok leśnej drogi

Inne atrakcje w okolicy