Miasto podniesione z ruin

Rynek w Dukli

Doskonały przykład zabudowy małego miasta galicyjskiego z zachowanym układem urbanistycznym. Sama miejscowość jest stara, jej dzieje sięgają XIV wieku, jednak obecna zabudowa rynku w znacznej części pochodzi z XIX wieku. Najstarszym elementem jest renesansowy ratusz (XVII w.) z neogotycką fasadą oraz małą wieżą w południowo-wschodnim narożniku. Stoi on pośrodku płyty rynku, otoczony 23 secesyjnymi i wczesnomodernistycznymi kamienicami. Warto wspomnieć, że większość budynków zrekonstruowano po II wojnie światowej, po poważnych zniszczeniach, jakich miasto doznało w trakcie walk w 1944 roku.

Jasny budynek ratusza w centrum rynku z zadaszeniem nad wejściem, balkonem i ozdobną fasadą

Inne atrakcje w okolicy