Muzeum miasta i licznych bitew

Muzeum Historyczne – Zespół pałacu Mniszchów w Dukli

Pałac, w którym ulokowano Muzeum Historyczne, powstał jako zamek renesansowy w połowie XVI wieku. Następnie został przebudowany - w XVII wieku do formy zamku bastionowego, w XVIII do pałacu z okazałym założeniem parkowym, a pod koniec XIX zmieniono styl na neogotycki. Po odbudowie ze zniszczeń z okresu II wojny światowej założono tam w 1964 roku muzeum, które gromadzi pamiątki z historii miasta i regionu, oraz opiekuje się odrestaurowanymi wnętrzami pałacu. Z uwagi na znaczenie miasta w operacjach obu wojen światowych szczególnie rozbudowana jest część militarna, łącznie z plenerową wystawą broni ciężkiej, w tym artylerii i pojazdów pancernych. Ciekawe są zwłaszcza niemiecka haubica kal. 105 mm i radzieckie działo samobieżne ISU-152.

Pięć wyrzutni militarnych stojących na betonowych podestach wśród jesiennych drzew
Czołg stojący na kamiennej podstawie wśród jesiennych drzew i liści

Inne atrakcje w okolicy