Ku pamięci Papieża-Polaka

Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach

Pamięć o Papieżu-Polaku wciąż pozostaje żywa, szczególnie tam, gdzie wędrował on przed i w trakcie pontyfikatu. Mały ośrodek pamięci powstał w Pastwiskach w gminie Zarszyn. Karol Wojtyła często przebywał w tym rejonie w okresie pełnienia obowiązków kardynalskich, szczególnie ukochawszy Rydawkę Rymanowską. Centrum obejmuje wystawę w budynku muzealnym oraz ścieżkę papieską, która obejmuje kościół pw. św. Józefa w Pastwiskach, zwiedzanie centrum i spacer pod ścianę Olzy w Rudawce Rymanowskiej. Pobyt w tym miejscu jest ubogacający duchowo, osoby wierzące znajdą tu inspirację do dalszego samodoskonalenia się, a wszyscy na pewno spędzą tu czas w sposób przyjemny i interesujący.

Centrum pamięci Karola Wojtyły

Inne atrakcje w okolicy