Klasycystyczny pałac odnowiony przez Uniwersytet Rzeszowski

Pałac Załuskich w Iwoniczu

Konstrukcję wzniesiono w latach osiemdziesiątych XIX wieku na miejscu poprzednio istniejącego tu założenia pałacowego. Wraca uwagę klasycystyczna maniera pałacu. Jest on symetryczny w bryle, z portykiem ocienionym balkonem, nad którym góruje fronton z herbami Junosza i Strzemię w kartuszu. Na skrzydłach wyraźne wykusze na piętrze z kopułowymi hełmami. Bogate zdobienia ścian zewnętrznych, zwłaszcza frontowej, w boniowanie i sztukaterię okienną oraz gzymsy. Zniszczenia z okresu II wojny światowej oraz następnych dziesięcioleci degradacji przez szkołę, państwowe gospodarstwo rolne i ośrodek postępu rolniczego naprawiono, przywracając pałac do znakomitego stanu. Obecnie stanowi własność Uniwersytetu Rzeszowskiego jako Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej.

Pałac Załuskich w Iwoniczu
Pałac Załuskich w Iwoniczu

Inne atrakcje w okolicy