Neogotyk w całym swym pięknie

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce

Choć w architekturze sakralnej Podkarpacia dominuje barok i styl cerkiewny, to zdarzają się także świątynie wzniesione w innych stylach architektonicznych. Pięknym przykładem jest neogotycki kościół w Bóbrce, wzniesiony na początku XX wieku. Masywna bryła z nieotynkowanej cegły i strzelista wieża oraz sygnaturka z licznymi pinaklami i wysokimi, wąskimi oknami przyciąga wzrok. Wnętrze pokryto w całości polichromiami – sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy głównej, wspierające się na kolumnach i półkolumnach, jest błękitne, ściany zdobią zaś malunki roślinne i geometryczne. W prezbiterium zwracają uwagę wielkie witraże, stanowiące też część ołtarza głównego, i kunsztowna ambona z gotyckim zadaszeniem.

Ceglany kościół ze strzelistą wieżą i zegarem na niej, stojący wśród drzew i zielonych krzewów

Inne atrakcje w okolicy