Posiada on szeroki front z drzwiami ocienionymi balkonem wspartym na siedmiu kolumnach

Klasztor Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki) w Komańczy

Klasztor założono tu w roku 1928, ale własny budynek otrzymał dopiero rok później. Wzniesiono go jako piętrową murowaną rezydencję szalowaną deskami w charakterystycznym szwajcarskim stylu górskim, rozprzestrzenionym w licznych kurortach w Europie. Posiada on szeroki front z drzwiami ocienionymi balkonem wspartym na siedmiu kolumnach. Każde z pięter posiada balkon od frontu i balkony na obydwu skrzydłach. Budynek w latach 1955-1956 był miejscem internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie szczególnego nasilenia walki ideologicznej władz komunistycznych z Kościołem Katolickim.

Trzypiętrowy biało-zielony budynek o szerokiej fasadzie i z zacienionymi balkonami na każdym z pięter

Każde z pięter posiada balkon od frontu i balkony na obydwu skrzydłach.

Inne atrakcje w okolicy