Klasyczny przykład cerkwi łemkowskiej

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we wróbliku Szlacheckim Klasyczny przykład cerkwi łemkowskiej

Wyraźnie trójdzielna konstrukcja z babińcem, nawą główną i prezbiterium, z których każda część zwieńczona jest oddzielną kopułą ośmioboczną. Wyróżnia się wśród zabudowań wsi, podobnie jak stojąca obok dzwonnica nakryta dachem parasolowym. Pomimo jej konwersji na rzymski katolicyzm, utrzymano wystrój cerkiewny – częściowy ikonostas, malowidła XIX-wieczne o motywach figuralnych i geometrycznych. Świątynia powstała w roku 1869, zaś w 1945 została przymusem odebrana Łemkom na fali wysiedleń w ramach Akcji „Wisła”.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Wróbliku Szlacheckim Klasyczny przykład cerkwi łemkowskiej

Inne atrakcje w okolicy