Wybudowana w 1889 roku mała cerkiew, stojąca na zboczu wzgórza, wciąż wykorzystywana przez wyznawców prawosławia

Dawna cerkiew grekokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Boskiej w Szczawnem

Mała cerkiew stojąca na zboczu wzgórza we wsi Szczawne jest jedną z niewielu, które wciąż wykorzystywane są przez wyznawców prawosławia, a nie konwertowanych na rzymski katolicyzm. Wybudowano ją w 1889 roku, wznosząc na kamiennej podmurówce drewnianą konstrukcję zrębową z szalowaniem. Jest ona trójdzielna, a każda część zwieńczona jest kopułą. Przy świątyni znajduje się dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej. Wnętrze zawiera pełny ikonostas i polichromie dziewiętnasto- i dwudziestowieczne o charakterze figuralnym i geometryczno-roślinnym.

Drewniana cerkiew z zielonym dachem zwieńczonym trzema kopułami stojąca wśród zielonych, wysokich drzew

Trójdzielna cerkiew o drewnianej konstrukcji zrębowej z szalowaniem zwieńczona kopułami

Inne atrakcje w okolicy