Świątynia z 1762 roku prezentuje typowe grekokatolickie budownictwo drewniane z pogórza karpackiego

Cerkiew pw. św Michała Archanioła w Świątkowej Małej

Zespół cerkiewny w Świątkowej Małej znajduje się na niskim pagórku i prowadzą do niej niskie schody z zadaszoną bramą o konstrukcji słupowej. Świątynia prezentuje typowe grekokatolickie budownictwo drewniane z pogórza karpackiego. Cerkiew powstała w 1762 roku, jest trójdzielna, ze zwieńczeniem każdej części w postaci kopuły, dachami czterospadowymi i wieżą o konstrukcji słupowej nad przedsionkiem. Elewacja i wieżyczki są zdobione – część elementów pokolorowano. Wewnątrz zachowało się wyposażenie, przede wszystkim bogaty ikonostas z 1670 roku, choć nie w pełni, bowiem część rozkradziono w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do interesujących elementów wyposażenia zaliczyć należy również ikonę z wyobrażeniem Sądu Ostatecznego z 1653 roku.

Drewniana zadaszona brama o konstrukcji słupowej i schody betonowe

Zespół cerkiewny znajduje się na niskim pagórku i prowadzą do niego niskie schody z zadaszoną bramą o konstrukcji słupowej

Drewniana cerkiew trójdzielna, ze zwieńczeniem każdej części w postaci kopuły, dachami czterospadowymi i wieżą o konstrukcji słupowej, w tle drzewa

Trójdzielna cerkiew ze zwieńczeniem każdej części w postaci kopuły, dachami czterospadowymi i wieżą o konstrukcji słupowej

Inne atrakcje w okolicy