Stuletnia Cerkiew Poczęcia Bogurodzicy w Młodowicach - Prawosławny Skarb Architektury

Cerkiew Poczęcia Bogurodzicy w Młodowicach

Świątynia grekokatolicka w Młodowicach jest młoda, bo zaledwie stuletnia (rok budowy 1923). Obecnie jest wykorzystywana przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Konstrukcja jest orientowana w kierunku wschodnim, wyraźnie trójdzielna z babińcem, nawą główną i prezbiterium, z których tylko nawę główną zwieńczono masywną kopułą na ośmiokątnym bębnie. Przy wejściu do cerkwi znajduje się dzwonnica wolnostojąca, ośmioboczna, o konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona dachem z hełmem cebulastym. Ikonostas pochodzi z cerkwi w Huwnikach.

Cerkiew wyłaniająca się zza drzew

Inne atrakcje w okolicy