Zamek Fredrów we Fredropolu: Renowacja Szansą dla Historycznych Ruin

Zamek Fredrów we Fredropolu

Choć zwykle nie można tego miejsca zwiedzać, warto zobaczyć je choć z daleka. Zamek Fredrów we Fredropolu (cóż za oryginalność) to szesnastowieczne założenie obronne w typie bastionowym. Obecnie widoczne ruiny to południowo-zachodnie skrzydło mieszkalne, znajdujące się przy bramie. Całość wzniesiono na planie kwadratu z basztami w każdym narożniku i wysuniętymi obwałowaniami ziemnymi w typie bastionowym. Ruina, jaką jest obecnie, jest skutkiem dewastacyjnego stylu gospodarowania miejscowego PGR, bowiem do końca II wojny światowej obiekt ten nadawał się jeszcze do zamieszkania. Obecnie trwają próby renowacji.

Skrzydlaty gość na zamkowej wieży

Inne atrakcje w okolicy