Piękne polichromie

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Szymona Słupnika w Chyrzynce

Opuszczona cerkiew w Chyrzynce jest niezwykle interesująca pod względem architektonicznym, choć jej losy są typowe dla innych świątyń greckokatolickich, gdyż od lat 40. XX wieku nie jest wykorzystywana. Typowa konstrukcja zrębowa łączona w jaskółczy ogon z czopem wewnętrznym stoi na podmurówce kamiennej, a nakryta jest dachem kalenicowym z kopułami. Wnętrze jest trójdzielne, z prezbiterium oddzielonym ikonostasem typu zrębowego, który jest jednocześnie elementem nośnym budynku, co charakterystyczne dla cerkwi XVI- i XVII-wiecznych. Częściowo zachowały się polichromie figuralne z przełomu XIX i XX wieku, w tym scena Zmartwychwstania, Chrztu w Jordanie i Pokłonu Trzech Króli.

Drewniana cerkiew wśród jesiennych drzew
Drewniana cerkiew ze starą, murowaną dzwonnicą

Inne atrakcje w okolicy