Rezerwat karpackiego lasu bukowego w gm. Dubiecko.

Rezerwat Kozigarb

To drugie istotne miejsce, które pozwala na obserwację struktury geologicznej Podkarpacia. Utworzony został na 33 ha wzgórza nad Sanem, którego zbocza pokrywa las bukowy dwóch rodzajów – żyznego karpackiego i kwaśnego górskiego. Na stokach widoczne są wychodnie skał szlifu karpackiego. Są to nagie skały, z których osunęła się ziemia, wiszące nad brzegiem rzeki lub ścieżkami. Doskonale pokazują one łupkową budowę podłoża. Poza przyrodą nieożywioną, spotkać tu można także liczne gatunki owadów i zwierząt, a także rzadkie rośliny górskie, również te chronione.

Leśne wzgórze na brzegu rzeki
Leśne wzgórze na brzegu rzeki

Inne atrakcje w okolicy