Pozostałości dawnej potęgi

Ruiny zamku Stadnickich w Dąbrówce Starzeńskiej

Początek zamku datuje się na XVI wiek, kiedy powstał na tym miejscu dwór obronny rodu Stadnickich. Prace nad ulepszeniem siedziby podjęto w kolejnych wiekach, rozbudowując ją do postaci zamku z prostymi murami i 3 bastejami (poza rogiem południowo-wschodnim). W XVII-XIX wieku dobudowano skrzydło mieszkalne i zamknięto obwód założenia, a na początku XX – kaplicę rodową. W tym też stuleciu doszło do dewastacji zamku przez siły sowieckie i partyzantkę ukraińską – pierwsi spalili archiwa i bibliotekę oraz sprofanowali kaplicę, drudzy dokończyli dzieła, wysadzając mury. Do dziś pozostały tylko szczątki bastei i fragmenty murów.

Ruiny budynku na wzniesieniu wśród drzew
Ruiny budynku na wzniesieniu wśród drzew

Inne atrakcje w okolicy