Ruina cerkwi

Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach

To ruiny opuszczonej w 1947 roku cerkwi, która niszczała bez opieki. Mała świątynia miała prosty kształt prostopadłościanu z wyodrębnionym prezbiterium, a także małą, ale wysoką wieżyczką z prostym spiczastym hełmem nad nawą główną i dwoma krzyżami osadzonymi na kulach nad pozostałymi częściami konstrukcji. Szalowana była drewnem, a krawędź dachu zdobiono ząbkowaniem. Wnętrze obecnie zniszczone, z pozostałościami ikonostasu wspartego na małych kolumnach, ozdobnym stołem ołtarzowym i polichromiami w motywy geometryczne. Przy ruinach opuszczona dzwonnica z szalowaniem wertykalnym.

Stara, drewniana cerkiew obok dzwonnicy i drzewa

Inne atrakcje w okolicy