Przykład wsi owalnicy

Rynek w Mrzygłodzie

Dawne miasto Tyrawa – dzisiejsza wieś Mrzygłód – to przykład założenia miejscowości w typie owalnicowym, który to układ został doskonale zachowany od założenia miejscowości, a na pewno od jej lokacji na prawie miejskim w 1425 roku przez Władysława Jagiełłę. Układ urbanistyczny obejmował środkowy owal, wyznaczony przez rozbiegającą się i zbiegającą ponownie drogę, w którym zwykle funkcjonował rynek z jednej i świątynia (dziś ruiny cerkwi) z drugiej strony, a pośrodku ujęcie wody. Niewielki plac w południowej części owalu otoczony jest współcześnie niską zabudową mieszkalną. Dziś nie pełni już roli targowej, ale stanowi wciąż centrum miejscowości z pomnikiem dawcy aktu lokacyjnego, postawionym w 500-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem.

Pompa do wody przy studni pod zadaszeniem ogrodzonym drewnianym płotem na tle zielonego domu z namalowanymi kolorowymi skrzydłami
Rowerzysta w niebiesko-czarnej kurtce jadący brukowaną drogą na tle ciemnozielonego domku z pomarańczowymi okiennicami

Inne atrakcje w okolicy