Dąbrówka Starzeńska - Ruiny XVI-wiecznego Zamku, Świadek Burzliwej Historii

Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej

Dąbrówka Starzeńska może poszczycić się ruinami zamku z XVI wieku, które górują nad zakolem Sanu. Zamek ten zbudowano na planie mniej więcej kwadratu, z trzema bastionami (brak tylko w narożniku południowo-wschodnim). Pierwotny zamek to dzisiejsze ruiny w części północno-zachodniej, pozostałe to ślady rozbudowy dokonanej w kolejnych wiekach. Ostatnie prace prowadzono tu jeszcze w XX wieku, stawiając nowe skrzydła mieszkalne. Zniszczenia przyniosła okupacja sowiecka z 1939 roku, zajęcie go przez Niemców w 1941 roku i ponowna okupacja sowiecka w 1944 roku. Los przypieczętowały oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, które wysadziły pozostałości w lutym 1947 roku, uniemożliwiając ich użycie w walkach.

Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej
Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej

Inne atrakcje w okolicy