Rezerwat Chwaniów - Ostoja Bioróżnorodności w Sercu Gór Słonnych

Rezerwat Chwaniów

Leżący na południowy zachód od Hotelu Arłamów, przy wsi Jureczkowa Rezerwat Chwaniów zajmuje 355 ha zbiorowisk leśnych w podtypie lasów górskich. Utworzono go w roku 1996 w celu ochrony naturalnych walorów przyrodniczych pogórza. Chroniona jest tu dobrze wykształcona reglowa buczyna karpacka, a także zamieszkująca ją zwierzyna. Rezerwat należy do obszaru Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Znaleźć można tu przede wszystkim roślinność lasów górskich, w tym goryczkę trojeściową i przetacznika górskiego, jak również liczne gatunki ptaków o ssaków leśnych, zdarzają się także drapieżniki.

Ścieżka do rezerwatu

Inne atrakcje w okolicy