Ostoja pierwotnej natury

Puszcza Sandomierska

Pomiędzy Sandomierzem, Sokołowem Małopolskim i Mielcem rozciąga się kompleks lasów znany jako Puszcza Sandomierska. Choć jest to niewielka pozostałość po puszczach rozciągających się od Krakowa po Lwów, to także dziś stanowi jeden z największych obszarów leśnych w Polsce, z bogatym ekosystemem. Umiejscowiły się tam zwierzęta leśne i rośliny rzadkich gatunków, a sama puszcza często stanowi miejsce odradzania populacji wymierających. Warto dodać, że historycznie stanowiła granicę między grupami etnicznymi polską i rusińską.

Wysokie iglaste drzewa w lesie przez które przebija się niebieskie niebo

Inne atrakcje w okolicy