Krajobrazy pierwotnej przyrody

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Ochronę unikatowego kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego Lasów Janowskich, rozciągających się na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny, powierzono powołanemu w 1984 roku Parkowi Krajobrazowemu. Obejmuje on 4000 ha, w tym 7 pomników przyrody i 6 rezerwatów leśnych i torfowych. Tutejsze lasy są w sporej części nietknięte przez człowieka lub zrekonstruowane, tak pod względem szaty roślinnej, jak i populacji zwierząt. Bogactwo ekologiczne stanowi podstawę do prób przekształcenia parku krajobrazowego w narodowy.

Rowerzysta w niebieskiej koszulce i kasku stojący przy tablicy informacyjnej w lesie

Inne atrakcje w okolicy