Jedna z najpiękniejszych rezydencji barokowych na Podkarpaciu

Pałac w Sieniawie

Jedna z najpiękniejszych rezydencji barokowych na Podkarpaciu, którą porównać można tylko do pałacu Lubomirskich w Rzeszowie. Wzniesiono go w XVIII wieku na miejscu drewnianego dworu mieszkalnego i fortecy bastionowej. Budowa pałacu sprzęgnięta została z założeniem parku we francuskim stylu geometrycznym. Miejsce to miało duże znaczenie dla polskiego życia kulturalnego i patriotycznego okresu rozbiorów, mieszkali tu Julian Ursyn Niemcewicz i Tadeusz Kościuszko, a w trakcie rozbiorów nawet car Mikołaj I Romanow. Pałac uwiecznił na płótnie Juliusz Kossak. Uwagę zwraca symetryczna konstrukcja trzykondygnacyjna z poddaszem użytkowym zakrytym dachem mansardowym. Wejście do pałacu wiedzie od przestronnego podjazdu. Ściany i okna zdobione pilastrami i gzymsami. Przed każdym ze skrzydeł znajduje się ozdobna fontanna. Założenie parkowe z aleją centralną i dodatkowymi dwiema alejkami po obydwu stronach, z punktem centralnym, z którego rozchodzą się promieniście krótkie ścieżki. Drzewostan jest niepełny.

Rynek miejski w Tarnobrzegu
Rynek miejski w Tarnobrzegu

Inne atrakcje w okolicy