Muzeum powołane przez komitet społeczny

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Przekonanie o znaczeniu lokalnej historii stanęło u podstaw zawiązania komitetu społecznego, który od 1995 do 2002 roku działał na rzecz powołania Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pierwsze próby wystawiennicze miały miejsce w domu kultury, następnie wzrost liczby eksponatów dzięki darowiznom mieszkańców spowodował potrzebę przeniesienia placówki do innego, samodzielnego budynku. Otrzymano od władz zabytkowy pałac Lubomirskich. Przechowuje się w nim zabytki regionalne w działach: historycznym, dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego, etnograficznym, archeologii i sztuki. Prężnie działa także pion edukacji.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Inne atrakcje w okolicy