Pamiętajmy o Kresach

Muzeum Kresów w Lubaczowie. Pamiętajmy o Kresach

Gmach muzeum, sprawiający nieco dziwne wrażenie, to XVIII-wieczny spichlerz, sam w sobie stanowiący interesujący zabytek. Jest on siedzibą placówki od 1986 roku. Misją muzeum jest przechowywanie i prezentowanie kolekcji pamiątek po życiu Kresów Rzeczypospolitej, jak również świadectw koegzystencji ludności polskiej i rusińskiej w ciągu ostatnich wieków. Zbiory podzielono na archeologiczno-przyrodnicze, artystyczne, etnograficzne i historyczne. Placówka obejmuje także zespół zamkowo-pałacowy w Lubaczowie oraz zespoły cerkiewne w Radrużu i Nowym Bruśnie. Zbiory prezentowane są w nowoczesny, interesujący sposób.

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Inne atrakcje w okolicy