Ochrona tradycji wymierającego zawodu

Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie

Flisactwo jest obecnie zajęciem niemal wymarłym, by więc chronić wiedzę i tradycję, w 2015 roku otwarte zostało jedyne w Polsce muzeum o tej tematyce. Na siedzibę wybrano parterowy dom drewniany w Ulanowie, gdzie Tanew wpływa do Sanu. W mieście tym wodowano najwięcej tratw i galar, którymi transportowano towary, do czasu, aż kołowy transport lądowy stał się bardziej opłacalny. Muzeum gromadzi zabytki i pamiątki, jak również kultywuje tradycje spływów razem z Bractwem Flisackim. Najstarszym przedmiotem na ekspozycji jest XV-wieczna kotwica. Ciekawe są również księgi listów przewozowych.

Wejście do drewnianego budynku muzeum z czerwonymi, oszklonymi drzwiami i szarym dachem

Inne atrakcje w okolicy