Miejsce narodzin bohatera Niepodległości

Głaz narzutowy z przymocowaną płytą pamiątkową, posadowiony na niewysokim cokole obok iglastych drzew

Miejsce urodzenia płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie

Jeden z bohaterów okresu walk o niepodległość i granice, poległy w wieku 23 lat pułkownik Leopold Lis-Kula, nazywany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego „moim dzielnym chłopcem”, urodził się 11.11.1896 roku w patriotycznej rodzinie w Kosinie koło Łańcuta. Na miejscu kolejarskiego domu, przy trakcie kolejowym, umieszczono pamiątkowy obelisk, odsłonięty w 2006 roku. Ma on postać dużego głazu narzutowego z przymocowaną płytą pamiątkową, posadowionego na niewysokim cokole. Miejsce jest skromne i na uboczu, przypomina jednak o człowieku, który sprawie niepodległości Polski poświęcił całe krótkie życie.

Inne atrakcje w okolicy