Dawna cerkiew w Cieplicach

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Cieplicach

Oczywiste dla obytego obserwatora jest, że obecny kościół rzymskokatolicki w Cieplicach to dawna cerkiew. Wzniesiono ją w 1904 roku, kiedy tereny te zamieszkane były przez grekokatolickich Rusinów pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Konstrukcja jest jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium zorientowanym na wschód oraz nawami bocznymi i niewielkim przedsionkiem. Nad przecięciem nawy głównej i transeptu góruje kopuła na szerokim i wysokim bębnie z ośmioma oknami. Do parafii należy także inna konwertowana cerkiew – w Rudce, koło której zachowano starą cerkiew drewnianą.

Kościół w Cieplicach
Kościół w Cieplicach
Kościół w Cieplicach
Kościół w Cieplicach

Inne atrakcje w okolicy