Kościół z XVI wieku z tradycjami powstańczymi

Kościół pw. św. Anny w Zaklikowie

Choć świątynię wielokrotnie poddawano remontowi, utrzymała ona wyraźny charakter kościoła z XVI wieku. Wybudowany w 1580 roku z drewna modrzewiowego budynek jest jednonawowy z przedsionkiem i prezbiterium. Liczne przebudowy, w tym czasowa konwersja do obrządku kalwińskiego, utrzymały klasyczny podział wnętrza z belką tęczową, choć zatracony został pierwotny wystrój. Ołtarze główny i boczne wczesnobarokowe, ze zdobieniami złotymi. Ciekawostką są wiszące na elewacji zewnętrznej tabliczki pogrzebowe parafian – zwyczaj ten sięga powstania styczniowego.

Niewielki drewniany kościół otoczony drzewami ze ścianami prawie w całości pokrytymi tabliczkami pogrzebowymi

Inne atrakcje w okolicy