Wieś pośrodku lasów

Kochany

Kochany były zawsze małą wsią, pozostającą na uboczu większych miejscowości, której jednak nie ominęły wielkie wydarzenia historyczne. Przez cały XIX wiek wieś była osadą graniczną pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją, co wiązało się z istnieniem tam komory celnej. Nawet lokalizacja pośrodku kompleksu Lasów Janowskich nie uchroniła miejscowości przed tragedią – w roku 1942 Niemcy zamordowali 39 mieszkańców, w tym 20 dzieci i spalili zabudowania. Skutkiem tego było wyludnienie i zamarcie życia we wsi. Obecnie zamieszkują ją 42 osoby. Szczególne walory Kochan to aspekty historyczne – w pobliżu znajduje się kilka miejsc pamięci.

Widok na drewniane, małe domki na zielonej trawie wśród drzew
Widok na drewniane, małe domki na zielonej trawie wśród drzew

Inne atrakcje w okolicy