Kalwaria Pacławska - Barokowa Bazylika i Droga Krzyżowa w Zespole Klasztornym oo. Franciszkanów

Kalwaria Pacławska

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów z kaplicami kalwaryjskimi to jeden z najbardziej znanych sakralnych zabytków Podkarpacia. Pośrodku niewielkiej wsi wzniesiono w latach 1770-1775 bazylikę pw. Znalezienia Krzyża Świętego, chroniącą cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, który do 1679 roku znajdował się w Kamieńcu Podolskim. Monumentalna barokowa świątynia olśniewa sztukaterią i polichromiami (przynajmniej niektóre z nich są wyraźnie rokokowe), ale jest tylko elementem zespołu o charakterze religijnym, na który składa się aż 42 kaplic dróżkowych, które upamiętniają ostatnią ziemską drogę Chrystusa. W pobliżu znaleźć można także pozostałości fortyfikacji bastionowych z XVII wieku, które otaczały klasztor.

Trasa rowerowa przez Kalwarię Pacławską
Trasa rowerowa przez Kalwarię Pacławską
Trasa rowerowa przez Kalwarię Pacławską

Inne atrakcje w okolicy