Milczące ruiny potężnej twierdzy

Fort XIII „San Rideau”

Fort pancerny San Rideau wzniesiono tak, by wytrzymał ostrzał z każdego typu dział używanych pod koniec XIX wieku. Wyposażono go w 12 armat, 3 haubice i 3 moździerze na chronionych stanowiskach. Była to duża, trapezoidalna konstrukcja o wymiarach 250x90 m, z suchą fosą i przeciwstokami. Wsparcia w walce udzielać miały mu dwa znajdujące się nieopodal forty XIIIa i XIIIb w Zabłociu i Bolestraszycach. W trakcie walk w 1915 roku został poważnie uszkodzony, a kolejne dewastacje nastąpiły w okresie międzywojennym. Fort, pomimo uszkodzeń szacowanych na 75%, jest udostępniony na zwiedzania ze szczególną ostrożnością. Warto dodać, że to w jego ruinach miał odnaleźć się w 1923 zasypany 8 lat wcześniej rosyjski jeniec, choć prawdziwość opowieści nie jest całkowicie udowodniona.

Ściana boczna betonowego fortu pokryta mchem i roślinnością
Ściana fortu z metalowymi schodami widziana zza kamiennej skały

Inne atrakcje w okolicy