Fort V „Grochowce” w Przemyślu - Skarbnica Historii Fortyfikacji

Fort V „Grochowce” Twierdzy Przemyśl

Fort V „Grochowce”, należący do pasa głównego fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, leży na południe od miasta, mając po zachodniej stronie Fort VI „Iwanowa Góra” (2,9 km), a po wschodniej Fort IV „Optyń” (2,4 km). Ukryty w zagajniku obiekt wzniesiono w latach 80. XIX wieku, przebudowując istniejące dotychczas szańce artyleryjskie. Zastosowano konstrukcję mieszaną, ziemno-ceglano-betonową, usiłując uzyskać zadowalającą relację kosztu do efektu. Uzbrojenie składało się łącznie z 18 dział różnych kalibrów. W trakcie oblężenia rosyjskiego załoga powstrzymała szturmy rosyjskie i poddała się razem z twierdzą, niszcząc zapasy amunicji i część istotnych urządzeń obronnych. Dewastacja fortu postępowała po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, ponieważ fort ten, jak wiele innych pozostałości po Twierdzy Przemyśl, stanowił rezerwuar materiałów budowlanych. Obecnie jest on dość dobrze zachowany, uwagę zwraca przede wszystkim urządzenie koszar i ciągów komunikacyjnych w obrębie obiektu.

Tunel w twierdzy

Inne atrakcje w okolicy