Barokowa figura przydrożna w stolicy wikliniarstwa

Figura św. Jana Nepomucena w Rudniku nad Sanem

Kapliczki przydrożne i figury są tak powszechne, że często niestety niezauważane. Tak jest też z figurą św. Jana Nepomucena przy ulicy Mickiewicza. To barokowe dzieło stanowi najstarszy zabytek w mieście, a ufundowane zostało przez hrabinę Hompesch w 1845 roku. Figura świętego stoi na szczycie niskiej kolumny, ustawionej na prostopadłościennym postumencie. Jest to wierne odwzorowanie postaci ludzkiej, święty posiada swoje atrybuty: sutannę, rokiet, biret i krucyfiks, znak męczeńskiej śmierci. Święty, o czym warto wspomnieć, miał zginąć, nie chcąc wydać królowi Czech Wacławowi IV tajemnicy spowiedzi jego żony, Zofii Bawarskiej.

Kapliczka z figurą świętego w lesie otoczona metalową barierką i kolorowymi kwiatami

Inne atrakcje w okolicy