Zapomniany klejnot Nienadowej - Klasycystyczny Zespół Dworsko-Folwarczny Mycielskich

Dwór z ok. 1810 roku rodziny Mycielskich herbu Dołęga w Nienadowej

Zespół dworsko-folwarczny w Nienadowej powstał na początku XIX wieku na potrzeby rodziny Mycielskich. Główny obiekt to klasycystyczny dworek w stylu polskim o symetrycznej fasadzie z umieszczonym w osi wysokim, dwukondygnacyjnym portykiem opartym na czterech kolumnach doryckich. Sztukateria obejmuje też architraw i fronton z miejscem na herb. Poza tym w skład zespołu wchodzą oficyna, kordegarda (budynek dla strażnika przy bramie), obora, spichlerz, kuźnia, lamus, gorzelnia, czworaki i park dworski. Obecnie zamieszkana jest oficyna, również neoklasyczna, z drzwiami ocienionymi przez balkon wsparty na identycznych kolumnach co w dworku. Najstarszym elementem założenia są siedemnastowieczne piwnice pod dworem. Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania i wymaga pilnego remontu.

 

Brama główna Dworu

Inne atrakcje w okolicy