Gotycka świątynia z XV wieku

Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem

Świątynia w Bliznem to przykład gotyckiej architektury drewnianej na Podkarpaciu. Wzniesiona w XV wieku, ma konstrukcję zrębową, z wyraźnie wyodrębnioną wieżą nad przedsionkiem, o charakterystycznym ostrosłupowym kształcie. Dach gontowy dwuspadowy, o wysokiej stromiźnie, zwieńczony sygnaturką. Wnętrze świątyni pokryto polichromiami renesansowymi (prezbiterium) i młodszymi (nawa). Prezbiterium, oddzielone belką tęczową z grupą pasyjną, jest prostokątne. W jego centrum stoi późniejszy ołtarz barokowy, z tej epoki pochodzą także ołtarze boczne. Ciekawostkami są mała późnorenesansowa ambona i rzeźba Madonny na lewym ołtarzu bocznym.

Drewniana cerkiew otoczona drewnianym płotem na tle jesiennych drzew
Brukowana droga do drewnianej cerkwi otoczonej płotem z białymi murowanymi kapliczkami

Inne atrakcje w okolicy